Zgłoś nieruchomość

1 Opis
Nieruchomości
2 Adres
Nieruchomości

ZDJĘCIA

3 Osoba
Kontaktowa

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Nieruchomości KONOPKA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 17 w ramach prowadzonej przez Biuro Nieruchomości KONOPKA działalności gospodarczej, w szczególności zaś dla realizacji celów statystycznych oraz marketingowych Biura Nieruchomości KONOPKA, jego kontrahentów i partnerów biznesowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu oraz korekty moich danych osobowych, w tym prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania.*